Vítáme Vás!

 

 

Charakteristika školy:
ZUŠ má v souladu se zřizovací listinou tento předmět činnosti: hlavní předmět činnosti: vzdělávací a výchovná činnost v oblasti základního uměleckého vzdělávání v jediném a to - hudebním oboru. Poskytuje služby v oblasti kultury a vzdělávání a pořádá kulturní akce.

a)  Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v hudebně-uměleckém oboru a připravuje žáky pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, připravuje také žáky pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením.

b)  Základní umělecká škola zřizuje oddělení hudební

c)  Základní umělecká škola organizuje studium určené převážně pro žáky základních a středních škol. Může též organizovat studium pro děti mateřských škol a pro dospělé.

d)  Organizace studia v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

e)  Základní umělecká škola organizuje v rámci hospodářské činnosti kurzy zájmové umělecké činnosti pro předškolní a školní mládež i kurzy pro dospělé. Účastníci uvedených kurzů nemají nárok na státní dotace a rovněž nemají nárok na státem uznávané vysvědčení. Účastníkům kurzů bude vydáváno potvrzení o absolvování jednotlivých kurzů. Základní umělecká škola Kladno, Moskevská 2929 organizuje kurzy zájmové umělecké činnosti na základě zřizovací listiny.

f)   Škola organizuje interní a veřejná žákovská vystoupení, učitelské koncerty, hudební pořady
pro základní školy a MŠ, spolupracuje na kulturních pořadech města Kladna.
Žáci se zúčastňují soutěží ZUŠ vyhlášených ministerstvem školství.

g)  ZUŠ je umístěna v prostorách ZŠ, Moskevská 2929, Kladno, která má rozšířenou hudební
výchovu a obě školy v tomto směru úzce spolupracují.

h)  Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni
pedagogičtí pracovníci školy ve stálém pracovním poměru. Jednotlivé nástrojové sekce řídí
předsedové předmětových komisí.

ch) Škola je zastoupena v Asociaci ZUŠ ČR.

Aktuality:

Informace k výpisu pololetního vysvědčení.

Vážení rodiče, milí žáci a učitelé,
na výpis vysvědčení žáků ZUŠ za 1. pololetí školního roku 2023/2024 můžete nahlédnout již od 28.1.2024
prostřednictvím elektronické žákovské knížky. V papírové podobě tyto pololetní výpisy vysvědčení
škola již vydávat nebude. Klasická pololetní vysvědčení budou vytištěna pouze žákům, kteří k 31.1.2024 ukončují docházku do ZUŠ a mají uzavřenou klasifikaci.
Přístupové údaje do elektronické žákovské knížky přes web školy www.zus2kladno.cz byly zaslány již před začátkem tohoto školního roku. Pokud by se vyskytly problémy s přihlášením, neváhejte kontaktovat vedení školy.

Zdeněk Náprstek, ředitel

email: zus2.kladno@volny.cz
tel. 721 522 043, 312 261 055

28.01.2024

Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva o činnosti školy ve škol. roce 2022/2023 - ke stažení: ZDE

31.10.2023

Dislokace jednotlivých učitelů a tříd:

pro informaci o umístění učitelů ve třídách ve šk. r. 2023/2024 - klikněte ZDE

31.08.2023

Seznam učitelů:

pro přehled vyučovacích dnů v týdnu u jednotlivých učitelů ve šk. r. 2023/2024 - klikněte ZDE

31.08.2023

Zpět nahoru